GWARANCJE – REKLAMACJE

Guarantee 4 1600 X 1200 2 977x1024
 • Wszystkie towary oferowane w sklepie TONER-DRUKARKI.pl objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora danej marki.
 • Reklamacje do produktów, które zostały zakupione w sklepie TONER-DRUKARKI.pl mogą być składane w formie mailowej na adres [email protected] bądź poprzez wypełnienie formularza.
 • Szczegółowe warunki reklamacji znajdują się w regulaminie sklepu.

Szczegółowe postępowanie w przypadku reklamacji uszkodzonego towaru:

 • Sprawdzić, czy tusz/toner jest kompatybilny z urządzeniem drukującym do którego jest przeznaczony.
 • Sprawdzić, czy została zdjęta pokrywa lub taśma ochronna. W tonerach i tuszach muszą być zdjęte przed użyciem w drukarce.
 • Jeżeli problem nie ustąpił, prosimy o zgłoszenie reklamacji telefonicznie: 530-281-335 lub na adres mailowy: [email protected]
 • W przypadku zgłoszenia reklamacji towaru prosimy o:
  •  wypełnienie formularza reklamacyjnego z opisem reklamacji
  • Przesłanie załącznika z wydrukiem strony testowej obrazującym poziom zużycia atramentu/tonera.
  • Jeśli reklamacja dotyczy jakości wydruku – przykładowego wydruku wskazującym zaistniały problem. Plik testowy można pobrać poniżej:
 • Reklamowany towar zostanie odebrany od Klienta kurierem na koszt Sprzedawcy, po uprzednim ustaleniu terminu odbioru zwracanego towaru.
 • Reklamacje można również kierować bezpośrednio na adres sklepu: [email protected] , Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, z dopiskiem REKLAMACJA.
 • Zwracany towar powinien zawierać oryginalne opakowanie lub opakowanie zastępcze umożliwiające bezpieczny transport. Opakowanie ma zapewnić przede wszystkim ochronę przed zniszczeniem zawartości, a w przypadku zwrotu uszkodzonej drukarki opakowanie powinno dodatkowo utrzymać sprzęt w tej samej pozycji. Zalecamy zabezpieczenie produktu materiałem amortyzującym oraz użycie wypełniacza, aby zapobiec przemieszczaniu się towaru podczas transportu. Nadawca przesyłki ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność informacji zawartych w dowodzie nadania oraz za odpowiednie zapakowanie reklamowanej przesyłki. Na paczce trzeba umieścić list przewozowy z dopiskiem REKLAMACJA.
 • W sytuacji, gdy towar dostarczony jest z oryginalną kartą gwarancyjną producenta, naprawy gwarancyjne dokonywane są zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej przez autoryzowaną sieć serwisów. W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są za pośrednictwem sklepu TONER-DRUKARKI.pl.
 • Reklamacje towaru rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do sklepu TONER-DRUKARKI.pl. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy, producenta termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu, po uzyskaniu zgody Klienta. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas poświęcony na naprawę.
 •  Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej produkt zostanie przesłany za pośrednictwem firmy  kurierskiej na koszt:
  • Sprzedawcy, w przypadku uznania reklamacji,
  • Klienta w przypadku, gdy usterka produktu powstała z winy Klienta
  • Klienta w przypadku nieuzasadnionej reklamacji potwierdzonej przez Serwis Producenta lub Dystrybutora.
 • Reklamacje, które nie zostały zgłoszone przed wysłaniem towaru mogą utrudnić lub uniemożliwić proces ich rozpatrywania, a przesyłka może zostać odesłana na koszt nadawcy. 
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odesłania reklamowanego towaru na koszt adresata, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji uniemożliwiającej rozpatrzenie reklamacji. 

Z warunkami gwarancji poszczególnych producentów i marek możesz zapoznać się poniżej:

 

FORMULARZ REKLAMACJI