Porady

Jak przechowywać tusze i tonery do drukarek?

canon 545

ZASADY PRZECHOWYWANIA TUSZÓW I TONERÓW

Utrzymanie dobrej jakości nabytego wkładu jest bardzo ważne zarówno dla uzyskiwania ładnych wydruków, jak również utrzymania drukarki w należytym stanie technicznym.  Niezależnie od tego, z jakim materiałem eksploatacyjnym – tonerem czy tuszem – mamy do czynienia, niezbędne jest zrozumienie metod obchodzenia się z nimi, zarówno przez sporadycznych użytkowników domowych, jak i tych o większych wymaganiach. Złe postępowanie z wkładami może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci obniżenia jakości drukowanych dokumentów i zdjęć oraz zwiększonych kosztów eksploatacji urządzenia. Ponadto mogą nastąpić uszkodzenia uszkodzenia poszczególnych części czy nawet całej drukarki. Na zdjęciu prezentujemy oryginalnie zapakowany i zabezpieczony tusz oryginalny Canon PG-545.

Data ważności tuszu i tonera

Każdy wkład ma ograniczoną datę przydatności do użytku, po której zdecydowanie niezalecane jest jego dalsze wykorzystywanie. Oprócz oczywistych wad w jakości otrzymywanych wydruków możliwe jest jeszcze uszkodzenie drukarki, w szczególności w drukarkach atramentowych. Aby ustrzec się nieprzyjemności, należy ściśle trzymać się podawanej daty ważności, a w razie jej przekroczenia koniecznie wymienić wkład, pamiętając o tym, aby pod żadnym pozorem nie wyrzucać zużytego wkładu do zwykłego zbiornika na odpady. Zamiast tego należy oddać go do utylizacji odpowiednim do tego podmiotom, na przykład w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub u sprzedawcy, u którego zaopatrujemy się w materiały eksploatacyjne. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że zużyty lub przeterminowany wkład nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Data ważności tuszu lub tonera wynosi z reguły, zależnie od producenta, od półtora roku do dwóch lat, choć bardzo istotne jest tu odpowiednie przechowywanie. Okres przydatności do użycia to ważna informacja podawana jedynie z szacunkową dokładnością. Dalsze eksploatowanie wkładu po przekroczonym terminie ważności jest nieco ryzykowne, dlatego też przedtem należy mieć pewność, że z tuszem lub tonerem nadal jest wszystko w porządku.

Aby pomóc użytkownikom utrzymać drukarkę w odpowiednim stanie, wielu producentów zapewnia wbudowaną datę ważności dla danego wkładu. Informacja ta jest przechowywana w chipie kartridża, pozwalając drukarce na odczytanie jej i upewnienie się, że wykorzystywane materiały eksploatacyjne nie są przeterminowane. W przeciwnym wypadku drukarka wyłączy się lub odrzuci wkład, uniemożliwiając wystąpienie potencjalnych uszkodzeń. I choć większość dostępnych na rynku drukarek pozwala na zignorowanie owego faktu, umożliwiając użytkownikowi mimo wszystko na podjęcie decyzji o wykonaniu wydruku, to jednak nadal nie jest to zalecane.

Jak przechowywać tusze tonery do drukarek?

Tusze i tonery są substancjami chemicznymi o bardzo urozmaiconym składzie. Zważywszy na ich bogatą zawartość, wiąże się to z dużą podatnością na czynniki zewnętrzne, które muszą zostać zachowane w normie, aby wkład nie utracił swoich właściwości, nie doprowadzając do obniżenia jakości druku lub uszkodzenia sprzętu. Producent jest w stanie zagwarantować datę ważności oraz odpowiednią jakość tuszu lub tonera tylko wtedy, kiedy jest on właściwie przechowywany.  Składają się na to między innymi odpowiednia temperatura, wilgotność powietrza i nasłonecznienie.

  • Temperatura przechowywania

Tusze i tonery charakteryzują się dość sporą tolerancją na temperatury, które mogą wynosić od -15 do 35 stopni Celsjusza. W typowych warunkach domowych jest to więc wartość trudna do przekroczenia. Jednakże idealna temperatura pomieszczenia, w którym temperaturaprzechowywane są wkłady, powinna wahać się pomiędzy 15 a 24 stopniami stopniami Celsjusza.

Przetrzymywanie pojemnika w rozgrzanym miejscu może skutkować określonymi reakcjami chemicznymi, które będą miały negatywny wpływ na jakość atramentu. Z kolei zbyt niskie temperatury mogą wpłynąć nawet na rozszczelnienie kartridża. Wobec tego powinno się za wszelką cenę unikać pozostawiania wkładów w takich miejscach jak choćby rozgrzane wnętrza samochodu lub nieogrzewane pomieszczenia magazynowe.

  • Nasłonecznienie i wilgotność

Bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego również ma istotny wpływ na pogorszenie się jakości oraz trwałości materiałów eksploatacyjnych. W przypadku wkładów atramentowych może ono powodować zmianę konsystencji lub wyschnięcie, zaś w przypadku tonera może dojść do jego stopienia się lub utraty właściwości światłoczułych. Oprócz tego, pomieszczenie magazynowe powinno charakteryzować się możliwie jak najmniejszą wilgotnością, a także być wolne od innych artykułów chemicznych, które mogą pogorszyć skład atramentu lub tonera.

Jak zapobiec wysychaniu tuszu w drukarce?

W przypadku korzystania z drukarki opartej o atramentową technologię druku ważne jest, aby pamiętać o jego wadzie, jaką jest skłonność do wysychania tuszu. Jest to jednak problem dotyczący wyłącznie sporadycznych użytkowników – przy regularnym korzystaniu z drukarki wyschnięcie wkładu jest niemożliwe. Wobec tego przeciwdziałanie wystąpieniu tej nieprzyjemnej sytuacji jest stosunkowo proste. Co jakiś czas, nie dłużej niż co 2-3 tygodnie, należy wykonać choćby jeden wydruk. Niektóre nowsze modele pozwalają na zautomatyzowanie tej czynności. O ile pozostają one podłączone do zasilania, po prostu co jakiś czas wykonują taki profilaktyczny wydruk niezależnie od użytkownika.

Przy prawidłowym korzystaniu z wkładów atramentowych pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy – zdecydowanie nie powinny być one wyjmowane bez wyraźnej potrzeby. Jeśli tusz został odbezpieczony i zainstalowany w drukarce, to powinien tam pozostać aż do jego wyczerpania się. W przeciwnym razie, takie postępowanie może doprowadzić do wyschnięcia atramentu, bez względu na czas, przez który wkład pozostawał niezabezpieczony we wnętrzu urządzenia drukującego. O ile zaś w posiadanym modelu wykorzystywane są pojemniki ze zintegrowaną głowicą, to w niektórych sytuacjach może dojść nawet do jej uszkodzenia.

Czasem jednak istotnie może zaistnieć sytuacja, w której wymontowanie wkładów okaże się konieczne. Wówczas niezbędne jest odpowiednie ich zabezpieczenie, aby zapobiec wyschnięciu. Można to zrobić stosunkowo łatwo. Najlepiej do tego celu wykorzystać plastikowy pojemnik oraz wilgotną szmatkę. Po wyciągnięciu tuszu z drukarki należy jak najszybciej umieścić go w przygotowanym pojemniku, pamiętając o tym, aby umieścić go dyszami do góry. Obok wkładu powinna być umieszczona wilgotna szmatka. Po szczelnym zamknięciu plastikowego pudełka wkład powinien być już odpowiednio zabezpieczony.

Przechowywanie tonera do drukarki

toner HP 85A

Toner oryginalnie zapakowany

W technologii laserowej sytuacja jest odmienna. Tonery są pod tym względem o wiele wygodniejsze.  Skład chemiczny tonerów laserowych jest zupełnie inny niż tuszów atramentowych. Jako specjalistyczny proszek składający się m.in z kuleczek żywicy termoplastycznej ma lepsze właściwości do przechowywania i sporadycznego używania. Nie mniej zasady przechowywania są podobne jak w tuszach. Nie można tonerów narażać na bardzo wysokie i niskie temperatury i światło słoneczne.

 

Podsumowanie

Zasychanie tuszów w drukarkach atramentowych jest szczególnie kłopotliwe, gdyż nieoczekiwanie naraża nas na barak możliwości druku oraz na dodatkowe koszty. Warto więc zadbać o ciągłość naszej pracy oraz odpowiednie przechowywanie naszych wkładów.